Polish Consulate Refusal of Permission to Travel to the U.S.A.

W związku z podaniem Pana z dnia 4-19-1940 o zezwolenie na wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Konsulat Generalny R.P. w Genewie zawiadamia, że Ministerstwo Spraw Wojskowych powyższą prośbe Pana załatwiło odmovnie z uwagi na młody wiek Pana, uważając, iż winien się Pan zgłosić do Armii Polskiej we Francji.

Równocześnie Konsulat Generalny zwraca Panu w znachkach pocztowych frs.szw.1.2 jako pozostałość z 20.-fr.-szw., wypłazonych przez Pana na rozmowy telefoniczne z Paryżem na prośbę Pana.

In connection with your application of 4-19-1940 for permission to travel to the United States of America, Consulate General R.P (Rzeczypospolitej Polskiej, Polish Republic) in Geneva, informs that the Ministry of Military Affairs has refused the above request because of your young age, believing that you should report to the Polish Army in France.

At the same time, the Consulate General returns to you 1.2 Swiss francs in postage stamps as a remnant of the 20 Swiss francs of stamps for telephone calls with Paris at your request

Leonid Hurwicz Papers, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, Box 23, File: Correspondence 1938 Nov21-10 Sept 1940 1
error: Content is protected !!