Letter from Mietek

19/5/47, Tel-Aviv
Kochany Lolusiu! Otrzymałem list od twojych rodziców, z którego się dowiedziałem że się zrobiłeś szczesliwym ojcem, i ja też chcę ci nadesłać swoje serdeczne życzenia, żeby ci się lekko chowała i wyrosła na dobrego i dzielnego człowieka. Prosze dodać moje powinszowania też swojej małżonce. Ciesze się bardzo, że już osiągnęłeś taką pozycję profesora uniwersytetu. Mamusia twoja na fotografii wygląda mysernie, ale tatuś nie zmienit się, a Heniuś, xxxciesty, prawdziwy mężczyzna. Ogromnie cieszyliśmy się, że oni już mają możliwość wyjechać do Ameryki, to zdaje się jest najlepsze wyjście. Tu u nas w Palestynie jest dosyć cieszko, bardzo trudno urządzić się. My już tu urządziliśmy mieszkanie. Mieszkanie wraz z remontem kosztowało mnie dużo pieniędzy razem jakie 1400 funtów. Urządzenie mieszkania i laboratorium też dużo kosztowato. Ja już mam troche praktyki, naturalnie jeszcze daleko do tego co było we Warszawie, co zresztą wogóle tu trudno wyjdziewaś się. Przyłączam się do prośby Klary żebyś jej w możliwej rzybkim tempie załatwit jej oprawę, bo chcę żeby ona osiągnęłta jakiejś samodzielniej pozycji życiowej, póki ja jeszcze moge pracować i jej w tym dopomóc, zresztą krewni też chcą jej dopomóc. Życzę Cie jeszcze raz dużo szczęścia i zasyłam dla ciebie i małżonki serdeczne pozdrowienia.
Twój wójek Mietek

19/5/47, Tel-Aviv
Dear Loluś! I received a letter from your parents from which I learned that you became a happy father, and I would also like to send you my best wishes, that she would easily educate and become a good and honest person. Please forward my greetings also to your wife. I am very glad that you have already achieved this position of a university professor. Your mom in the photo looks sick, but daddy did not change, and Heniuś, xxxxxxx, real man. We were very happy that they already have the opportunity to go to America, it seems to be the best way out. Here by us in Palestine it is quite difficult, it is very difficult to settle. We’ve already arranged a flat here. The apartment and the renovation cost me a lot of money, about 1,400 pounds. Apartment and laboratory equipment is also very expensive. I already have a little practice, naturally still far from what was in Warsaw, which is difficult to achieve here. I join to Klara’s request that you help her legally organize as quickly as possible, because I want her to achieve some independent position in life, while I can still work and help her, anyway relatives also want to help her. I wish you a lot of luck and I would like to send warm greetings to you and your wife.
Your uncle Mietek


Heniuś is an affectionate form of Henryk.

From the content of this letter, as well as the fact that he signs “your uncle”, it seems that this letter was written by Klara’s father, Moses, who was in fact in Tel Aviv at the time of this letter was written. Mietek is normally a diminutive of Mieczysław. However, it is sometimes a nickname for Moses, as well. [1] [2]
 
Many thanks to Ari Kolbar for the translation of this letter.

error: Content is protected !!