Letter from Adek

Kochany Lolusiu

Dear Loluś

Muszę zwrócię się do Ciebie z jeszcze jedna prośba.

I must turn to you with one more request

W Nowym Jorku mieszka mói dzioszy przyjaciel, adwokat Władysław Jósef Hatensztajn z Wwy. (Wwy = abbreviation for “Warszawy”)

In New York lives my great friend, lawyer Vladislav Joseph Hatenstein, from Warsaw.

W swoim czasie, gdy byłem w bardzo trudnych warunkach materialnych pożyczył mi 300 dolarów.

At a time when I was in very difficult material circumstances, he loaned me 300 dollars

. . .

czekam wisząc would be “waiting while hanging” — so “waiting in suspense”

Twoi ojciec = your father

error: Content is protected !!